Teknisk forskrift (TEK10-17), stiller krav til tetthet. Vi stiller med riktig utstyr og kompetanse for gjennomføring av trykktesting på bygg, enkeltrom og ventilasjonssystemer.