Tjenester for næringsmarkedet

Entreprise

Våre ingeniører har bred kompetanse, og prosjekterer det optimale anlegget for god ventilasjon i forhold til energibruk, inneklima og forskriftsmessige krav.

Om Entreprise

Byggautomasjon

Det er lønnsomt å overvåke energiforbruket.

Om Byggautomasjon

Service

Teknisk Ventilasjon AS tilbyr serviceavtaler for å sikre et optimalt inneklima. Tekniske installasjoner krever tilsyn og vedlikehold for å oppnå energieffektiv drift.

Om Service

Tilstandsrapport

Teknisk Ventilasjon AS tar seg av ditt inneklima, for å få det optimale ut av ventilasjonsanlegget.

Om Tilstandsrapport

Akuttservice

Oppstår problemer har vi kvalifiserte folk, som hjelper deg og feilsøke å utbedre anlegget.

Om Akuttservice

Kjøling og varmepumpeteknikk

Et godt inneklima fører til bedre ytelse og Comfort.

Om Kjøling og varmepumpeteknikk

Trykktesting

Vi stiller med riktig utstyr og kompetanse for gjennomføring av trykktesting på bygg, enkeltrom og ventilasjonssystemer.

Om Trykktesting

Innregulering av luftbehandlingsanlegg

Teknisk Ventilasjon AS sikrer ditt inneklima.

Om Innregulering av luftbehandlingsanlegg