Innregulering av luftbehandlingsanlegg

Teknisk Ventilasjon AS sikrer ditt inneklima. Ventilasjons- og klimasystemer må igangkjøres og innreguleres av fagpersonell. Inneklima og arbeidsmiljø skal oppfattes tilfredsstillende. Riktig temperaturinnstilling opp mot annen oppvarming, spiller også en viktig faktor på energieffektivitet og inneklima.

Det spiller en stor rolle hvordan luften tilføres. Riktig valg av ventil-fronter er en forutsetning for at du som oppholder deg i rommet ikke skal føle trekk fra ventilen, samtidig som luften ikke skal føles stillestående og tung. Ventilen skal avgi minst mulig synlig støv. Mye støv rundt tilluftsventil er tegn på feil balansering og, eller feil type ventil.

Ring Teknisk Ventilasjon AS, for god service, og et godt tilbud!

Tilbud

Kontakt oss

Velkommen til å ta kontakt med oss, enten du er kunde hos oss i dag eller bare nysgjerrig på hva vi gjør. Vi lytter gjerne til dine utfordringer og viser hvordan et samarbeid med oss kan se ut.

Kontakt oss