• Drifts- og vedlikeholdsavtaler inneklimaanlegg (serviceavtaler)
  • Tilstandsrapport
  • Akuttservice
  • Kjøling og varmepumpeteknikk
  • Trykktesting
  • Innregulering av luftbehandlingsanlegg

Drifts- og vedlikeholdsavtaler inneklimaanlegg (serviceavtaler)

Teknisk Ventilasjon AS tilbyr serviceavtaler for å sikre et optimalt inneklima. Tekniske installasjoner krever tilsyn og vedlikehold for å oppnå energieffektiv drift. Avtalens omfang og hyppighet av vårt besøk avtales og utføres etter behov.

Vi tilbyr også serviceavtaler på boligventilasjon til privatpersoner, sameier og borrettslag. I en slik avtale gis enkel opplæring/ betjening, rabatterte priser på timer, filter og mekanisk utstyr.