Akuttpsykiatrisk Østmarka, HENT AS, Trondheim 2017

Akuttpsykiatrisk Østmarka

Nybygg for psykiatri på Østmarka.

Vi har prosjektert, levert og montert luftbehandlingsanlegg.