sluppenvegen-12-3.jpeg
Kjøkkenet hos Opplæringskontoret for Hotell- og restaurantfag.

Nytt prosjekt ferdigstilt

Opplæringskontoret for Hotell- og restaurantfag i Trøndelag har nå fått installert nytt behovstyrt luftbehandlingsanlegg. I tillegg har vi installert nye egenproduserte  kjøkkenhetter, som også er behovsstyrt.
Vi takker Bulls AS og KLP for spennende oppdrag.